Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Krizová opatření k 18. listopadu 2020

Krizová opatření k 18. listopadu 2020Datum konání:
18.11.2020

V návaznosti na nově přijatá krizová opatření dne 16. listopadu 2020, s účinností do 20. listopadu 2020 (ve čtvrtek bude projednáváno prodloužení Nouzového stavu, předpoklad prodloužení do 20. prosince) zasílám stručný přehled níže.

Vzhledem k očekávanému prodloužení a uvolnění opatření je velmi pravděpodobné, že od pondělí budou platit stávající nebo nová mírnější krizová opatření.

I. Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů platí nově uvedené výjimky:

 

  • možnost účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě v počtu max. 15 osob (dříve max. 10 osob),
  • možnost účastnit se významných sportovních utkání nebo soutěží, při dodržení podmínek, které stanovilo MZ (není omezeno časově, tak jako pohyb fyzických osob od 05:00h do 20:59h).

II. Omezení škol a školských od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů platí nově uvedené výjimky:

Provoz středních a vyšších odborných škol, konzervatoří:

 • umožněna přítomnost žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, výuka musí probíhat v neměnné třídě,
 • umožněny individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogických pracovník),

Provoz základních škol:

 • umožněna přítomnost dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků, žáků prvního stupně pokud jsou zařazení do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníku, dětí v přípravném stupni základní školy speciální, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, škol nebo tříd zřízených podle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona,
 • dále jsou umožněny individuální konzultace (pouze jedno dítě, žák a jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
 • prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Provoz školních klubů a školních družin:

 • umožněna přítomnost dětí, které se mohou účastnit výuky, za podmínky, že ve skupině jsou přítomny děti pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

V návaznosti na to je umožněno i ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních pro žáky, kteří se mohou účastnit výuky.

 

III. S krizovým opatřením souvisí i výjimky v mimořádném opatření MZ povinnost nosit ochranu dýchacích cest s účinností od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nově není v platnosti výjimka pro nošení roušek, aj. ochrany dýchacích cest pro 1. stupeň ZŠ, tzn. že povinnost nosit roušku se vztahuje na všechny žáky 1. a 2. ročníků, případně vyšších ročníků pokud mají společnou třídu a od 18. listopadu se účastní výuky, viz výše.

 

Výjimka pro povinnost nosit ochranu dýchacích cest platí:

 • v případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné použít ochranný štít místo roušky, musí být dodrženy min. 2 m odstup,
 • pro ubytované děti nebo studenty při pobytu v pokoji (mimo společné prostory) v internátech a domovech mládeže,
 • pro žáky přípravného stupně ZŠ speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, dvouletá, a žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu.

IV. Omezení obchodu a služeb s účinností od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících omezení a zákazů budou platit nově níže uvedené:

Zákaz

přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou

 • školního stravování zaměstnanců, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 • ubytovaných osob v provozovnách ubytovacích zařízení v čase mezi 05:00h a 20:59h.

          

provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou

 • sportovní přípravy v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží org. sportovními svazy a sportovních akcí.

 

Prodej v rámci farmářských trhů - umožňuje se nově prodej bylin a květin.

Omezení

 • provozu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že pacienti jsou ubytováni na pokojích po jednom s výjimkou členů domácnosti,
 • provozu knihoven, zakazuje se jiný příjem a vracení knih, než bezkontaktní.

Nařizuje

 • v maloobchodních provozovnách nepřipustit přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. (ostatní související opatření jako řízení front a aktivně zajišťovat dodržování odstupů byly platné již dříve)

V. Zajištění chodu kritické infrastruktury s účinností od 17. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Uložení povinnosti subjektům kritické infrastruktury k zajištění provozu prvků kritické infrastruktury, podrobnosti viz opatření, samospráv se uložené povinnosti přímo netýkají.


Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

Vyhledat v textu

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej

 

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

261181
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz