Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace o zpracování osobních údajů

GDPR

 

Obecní úřad Dobrkovice provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
Legislativa, metodiky, vzory spisového řádu:

1. Vymezení účelem

Obec Dobrkovice zpracovává osobní údaje subjektů údajů (občan, organizace, zaměstnanec) pouze na základě stanoveného právního základu a zákonem stanovený rozsah údajů pro daný účel, v rámci: 

Samostatné působnosti úřadu,

 • Střet zájmů,·        
 • Veřejné zakázky, projekty, žádosti o dotace
 • Místní poplatky

Přenesené působnosti úřadu,  

 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,·         
 • Katastr nemovitostí,
 •  Pozemní komunikace, 
 • Odpadové hospodářství, 
 • Územní plánování, 
 • Krizové řízení,
 •  Rejstřík trestů, 
 •  Czech Point, 
 • Evidence obyvatel,
 • Správní řád, 
 • Základní registry,
 • Volby,
 • Pozemkové úpravy,
 • Ochrana životního prostředí, 

Zajištění interních procesů a provozu úřadu

  • Výběrová řízení na zaměstnance
  •  Pracovněprávní a mzdová agenda
  •  Evidence úrazů,
  • Ochrana majetku a osob
  • Prezentace organizace
  • Vedení účetnictví
  • Smlouvy,

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Osobní údaje může obecní úřad zpracovávat také na základě veřejného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V rámci akcí pořádaných organizátorem akcí Obcí Dobrkovice mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Dobrkovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

3. Principy zpracování a ochrana osobních údajů Osobní údaje subjektu údajů (občan, organizace, zaměstnanec) jsou přístupné co nejmenšímu počtu osob.

Obec Dobrkovice zpracovává přesné osobní údaje, a to přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje jsou shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování a v souladu s platným vnitřním předpisem ,,Skartační a spisový řád obce“.

4. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů (občan, organizace, zaměstnanec) má

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných údajů,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování, přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a
 • právo dodat stížnost u ÚOOÚ

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.

5. Informace o zpracování údajů

Při zpracování údajů v působnosti Obce Dobrkovice jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:

 • základní informace jsou dostupné všem na webových stránkách obce
 • písemnou informací na webových stránkách obecního úřadu, umožňující uplatnit právo na výmaz subjektům údajů
 • doplňující písemnou informací o zpracování osobních údajů poskytovaných ve vybraných agendách vyžadující informovaný souhlas

6. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává paní:

 • Titul, jméno a příjmení:          Mgr. Monika Boráňová
 • E-mailová adresa:                  editorweb@seznam.cz
 • Číslo mobilního telefonu:       +420 604 678 379

 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz