Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Usnesení č. 13 ze 13. zasedání OZ

 

Usnesení č. 13/2012 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 26.10.2012

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Milana Mrázka a Lubomíra Julinu,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Kašného

2)    ZO schvaluje program 13. zasedání ZO, včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje úhradu neinvestičních příspěvků na žáka obci Velký Ořechov a Statutárnímu městu Zlín

5)    ZO schvaluje návrh Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvy o přestupcích

6)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2

7)    ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2013.Návrh rozpočtu byl schválen jako vyrovnaný,příjmy ve výši 4 534.000,- a výdaje ve výši 4.534.000.

8)    ZO schvaluje inventarizační komisi v navrhovaném složení

9)    ZO schvaluje vypracování pasportu obecní kanalizace.

10)           ZO schvaluje vyprojektování 2. části zásobování vodou obce Dobrkovice firmou AREKO Zlín

11)           ZO schválilo opravu zvonění firmou BOROKO

12)           ZO ukládá starostovi vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech dle novely zákona č. 565/1990 Sb.,

13)           ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonem stanovené lhůtě

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339711
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz