Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany > Životní situace > Cestovní pasy pro děti

Cestovní pasy pro děti – změny v pořizování

cestovních dokladů

 

cestovní doklady pro děti.pdf 

 

Jaká je zásadní změna v letošním roce při vyřizování cestovních dokladů pro nezletilé děti ?

Pokud měli doposud  rodiče zapsány ve svém cestovním pase nezletilé dítě do 15 let, všechny tyto záznamy pozbývají platnosti v letošním  roce dnem 26.června. 

Po uplynutí tohoto data mohou  děti  překračovat státní hranice jen s vlastním cestovním dokladem.

 

Kam se mají rodiče  dětí o vydání cestovního pasu obrátit ?

Žádost o vydání cestovního pasu je možno podat jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností , v jehož obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.

 

Jaký typ cestovního pasu lze pro dítě vydat ?

Zákon umožňuje žadatelům vyřídit více typů cestovních pasů. Záleží na věku dítěte, konkrétní potřebě a lhůtě, kdy má k vycestování dojít. Doporučuji neodkládat podání žádosti o cestovní pas na poslední chvíli. Lhůta pro vyřízení klasického cestovního pasu s biometrickými prvky činí do 30 dnů (pas se tiskne v ústřední tiskárně v Praze, kam je žádost zaslána) nebo lze vyřidit i CP typu Blesk,  v kratším termínu do 15 dnů, ovšem s klasickým podáním žádosti, 2 ks foto, s platností jen na l/2 roku,  za vyšší poplatek.

 

Zákon tedy rozlišuje různé typy cestovních dokladů pro děti podle věku dítěte ?

Zákon rozlišuje vydávání cestovních pasů pro děti do 15 let věku, pro děti od 15 do 18 let věku a pro dospělé žadatele :

Pro občana do 15 let ve lhůtě do 30 dnů, lze vydat CP s biometrickými prvky s dobou platnosti 5 let, hradí se správní poplatek 100,-Kč. Žádost vyplňují příslušní pracovníci elektronicky, dále pořídí digitálně fotografii  a u dětí od věku 12 let se snímají otisky prstů. K vyřízení je nutná přítomnost zákonného zástupce i dítěte.

Potřebnými doklady jsou : občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte  (originál nebo úředně ověřená kopie ).

Pro občana do 15 let věku lze vyřídit i tzv. Blesk tj. zrychlený ve lhůtě do 15 dnů. Tento pas je vydán na dobu platnosti l/2 roku, správní poplatek je 1.000,-Kč, k vyřízení je rovněž nutná osobní účast zákonného zástupce

Zde se vypisuje klasický formulář žádosti, předkládá se občanský průkaz zákonnému zástupce, 2 ks fotografie o rozměru 35 x 45 mm, rodný list dítěte (originál nebo úředně ověřená kopie)

Pro občany od 15 do 18 let  věku je vydán CP s biometrickými prvky s platností 10 let , poplatek činí 600,-Kč, lhůta pro vyřízení činí do 30 dnů, předkládá se občanský průkaz, rodný list,  je nutná osobní přítomnost zákonného zástupce a předložení jeho OP) 

Pro občany od 15 do 18 let věku je možno vydat i tzv. Blesk, tj. zrychlený ve lhůtě do 15 dnů, s dobou platnosti l/2 roku, za správní poplatek 1.500,-Kč.

Doklady se předkládají tak jako u žadatele do 15 let věku, je také vyžadována osobní účast zákonného zástupce a předložení jeho OP.

Pro dospělé žadatele je možno vydat CP s biometrickými prvky s dobou platnosti 10 let ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek činí 600,-Kč, u typu Blesk s dobou platnosti l/2 roku  a správní poplatek činí  1.500,-Kč.

 

Jak probíhá vyřízení žádosti o cestovní pas ? 

Vzhledem k tomu, že technické podmínky jsou u obecních úřadů s rozšířenou působností v podstatě stejné, probíhá vyřizování žádosti o vydání cestovního pasu následovně :

v čekárně před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce službu, kterou potřebuje (např. vyřízení dokladu do 30 dnů, nebo vyřízení dokladu typu Blesk). Odbavovací zařízení mu vydá lístek s pořadovým číslem. K vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky,kde bude jeho žádost vyřízena.

Doporučujeme využít možnost internetového objednání a přístup k informacím o cestovních dokladech připravených k vyzvednutí, které lze najít  na oficiálních webových stránkách města Zlína –www.zlin.eu/ kategorie Občan.

U přepážky pracoviště bude s občanem zpracována žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (podoba,otisk prstu,podpis) , nebo podá vyplněnou žádost o vydání typu Blesk.

 

Doporučení rodičům :

Včas před cestou do ciziny požádat o vydání cestovního pasu. Často rodiče ponechávají vyřízení dokladů až v období dovolených to jsou zejména měsíce červen až srpen, kdy je z tohoto důvodu pak najednou hodně žadatelů a vyřízení žádosti je delší.

Často se na úřadě žadatelé ptají, jakou časovou platnost musí cestovní doklad mít, neboť jednotlivé státy mimo EU mají v této oblasti platnosti cestovních dokladů různé úpravy.

Tyto odpovědi nemají pracovníci úřadů k dispozici.

Doporučujeme proto  nahlédnutí na internetové stránky zastupitelského úřadu navštěvovaného státu nebo náhled na stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR – internetová adresa : www.mzv.cz

  

Mohou děti cestovat i na občanský průkaz ? 

Od počátku letošního roku, lze vydávat na žádost i  občanský průkaz nezletilým dětem do 15 let věku. Vždy je nutná osobní účast dítěte a jeho zákonného zástupce. Správní poplatek činí 50,-Kč  a doba platnosti dokladu je  5 let.

Na rozdíl od vyřízení cestovního pasu, může občan podat žádost o vyřízení OP u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Je nutno předložit svůj OP a rodný list dítěte.

Platný vydaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji slouží v rámci států Evropské unie také jako cestovní doklad. Pro ostatní státy světa je nutno vyřídit přímo cestovní pas.  Např. nejčastější destinace čs.turistů Chorvatsko každoročně upřesňuje podmínky cestování českých občanů do jejich země. Podrobnosti  lze získat na  internetových stránkách Chorvatského velvyslanectví.

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337159
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz