Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení 15/2013 ze dne 1.2.2013

Usnesení č. 15/2013 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 1.2.2013

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Hanu Důbravovou a Lubomíra Julinu,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Milana Mrázka

2)    ZO schvaluje program 15. zasedání ZO, včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje smlouvu na příspěvek na projekt JDTM ZK ve výši 3,70 Kč/občan

5)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3

6)    ZO schvaluje příspěvek včelařům – Český svaz včelařů, o.s., Velký Ořechov

7)    ZO schvaluje pronájem obecního sadu za účelem údržby krajiny firmě Josef Svízela, Velký Ořechov 90. Cena bude stanovena dohodou.

ZO pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy.

8)    ZO ruší usnesení č. 14/2012/bod 12, včetně výběrového řízení na opravu podlahy KD.

ZO schvaluje nový návrh komplexní opravy sálu a kuchyně KD, budou osloveny minimálně 3 firmy

ZO určuje výběrovou komisi ve složení: p. Jurák, p. Juřík, p. Julina k výběru firmy na provedení prací

9)    ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace na vybudování oddílné kanalizace v části obce od č. p. 104 k č.p. 28, kde dojde k napojení do výpusti č. 1

10)           ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 54/7, dle skutečného zaměření geometrickým plánem, cena bude stanovena dle znaleckého posudku

11)           ZO schvaluje výsledky inventarizace obce za rok 2012

12)           ZO schvaluje místní program obnovy venkova na rok 2013-2015

13)           ZO bere na vědomí informace o průběhu řešení zásobování vodou obce Dobrkovice

14)           ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonné lhůtě

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz