Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení 16/2013 ze dne 12.4.2013

Usnesení č. 16/2013 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 12.4.2013

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Pavla Kašného a Lubomíra Julinu,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Juříka

2)    ZO schvaluje program 16. zasedání ZO, včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013

5)    ZO schvaluje účetní závěrku obce Dobrkovice sestavenou k 31.12.2012

6)    ZO schvaluje návrh plánu financování obnovy kanalizace i návrh smlouvy s vlastníky nemovitostí připojených na obecní kanalizaci

7)    ZO schvaluje územní rozhodnutí o umístění stavby – Zásobování vodou obce Dobrkovice – 2. Část a umístění stavby SO 01.2 – Oplocení přerušovací komory a SO 01.3 – Přípojka NN.

ZO pověřuje starostu oslovením firmy na provedení výkonu zadavatelských činností obou částí „Zásobování vodou obce Dobrkovice“ a podpisem mandátní smlouvy.

8)    ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 54/13 dle geometrického plánu za cenu 180 Kč/m2

9)    ZO ruší usnesení č. 15/2013/bod 9 – vybudování oddílné kanalizace

10)           ZO schvaluje vedením kroniky Markétu Gajduškovou ve spolupráci s Ludmilou Jurákovou

11)           ZO schvaluje založení nového svazku kroniky obce od roku 2012

12)           ZO schvaluje uzavření dohod o provedení práce jako náhradu ušlé mzdy zastupitelům po dobu příprav a realizace vodovodu

13)           ZO schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost

14)           ZO schvaluje záměr pronájmu p.č. 53/6

15)           ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonné lhůtě

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332444
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz