Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení 17/2013 ze dne 28.6.2013

Usnesení č. 17/2013 ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 28.6.2013

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Pavla Kašného a Lubomíra Julinu,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Milana Mrázka

2)    ZO schvaluje program 17. zasedání ZO

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje závěrečný účet obce dle zákon č. 128/2000 Sb., § 43 a zákona č. 420/2004 Sb. § 10, odst. 3, písm. b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

5)    a) ZO schvaluje plán kontrol míry znečištění odpadních vod

b) ZO schvaluje plán financování obnovy kanalizace

c) ZO stanovuje výši stočného ve výši 20Kč/rok/osoba, stočné se začne vybírat za rok 2014

d) ZO pověřuje starostu sepsáním smluv s odběrateli o odvádění odpadních vod do 15.9.2013

6)    a)  ZO projednalo možné krizové situace

b)    ZO schvaluje navržené členy krizového štábu obce

7)    ZO schvaluje předložený odpisový plán pro rok 2013

8)    ZO schvaluje předložené účetní směrnice

9)    ZO schvaluje uvolnění finančních prostředků na stavbu oploceny v lese ve výši 20 000 Kč.

10)           ZO nesouhlasí s osvobozením od nájmu v místním obchodě dle žádosti. Žádost bude řešena jinou formou. Dořešením pověřen starosta, předseda kontrolního a finančního výboru.

11) a)ZO schvaluje záměr na pronájem místního pohostinství.

b)  ZO schvaluje výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení: P. Kašný,  P.  Juřík,  M. Mrázek 

12)    a) ZO schvaluje

-  záměr na prodej obec. pozemku p.č. 53/6

 - záměr na pronájem části pozemku p.č. 1195/1

b) ZO ruší záměr pronájmu pozemku p.č. 53/6

13) ZO schvaluje stavební povolení Zásobování vodou obce Dobrkovice 2 část.

14) ZO schvaluje poskytnutí investičního příspěvku a investiční půjčky na základě smlouvy o výpůjčce při projektu Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat s MLZ.

15) ZO schvaluje spoluúčast na úhradě hudebních skupin na akci Dobrkovská točna III. ročník ve výši do 32 000 Kč.

16) ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonné lhůtě

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335256
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz