Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení 18/2013 ze dne 27.9.2013

Usnesení č. 18/2013 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 27.9.2013

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Pavla Kašného a Pavla Juříka,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Lubomíra Julinu

2)    ZO schvaluje program 18. zasedání ZO včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013

5)    ZO schvaluje finanční dar ve výši 3000 Kč/osoba, celkem 6 000 Kč jako ocenění za účast v soutěži Barum Rallye Zlín a reprezentaci obce

6)    ZO bere na vědomí informace o průběhu řešení Zásobování vodou obce Dobrkovice

7)    ZO ukládá starostovi zajistit kalkulace na možnosti odděleného vytápění obchodu a pohostinství

8)    ZO ukládá místostarostovi zajistit studii na revitalizaci středu obce

9)    ZO pověřuje starostu zjištěním důvodů navýšení příspěvku na dopravní obslužnost

10)           ZO pověřuje starostu zajištěním studie o možnostech výstavby rodinných domů dle návrhu územního plánu

11)           ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2014. Návrh rozpočtu je schválen jako vyrovnaný, příjmy ve výši 4 131 000 Kč a výdaje ve výši 4 131 000 Kč         

12)           ZO schvaluje pronájem části parc. č. 1195/1 o rozloze cca 196 m2 za účelem parkování osobních automobilů na  úplatu 100 Kč/rok

13)           ZO schvaluje prodej parc. č. 53/6 o výměře 589 m2 v ceně 35 Kč/m2 firmě Jungulum

14)           ZO pověřuje starostu sepsáním smluv s občany o výpůjčce kompostérů

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332441
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz