Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Usnesení č. 11 z 11. zasedání OZ

Usnesení č. 11/2012 z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice, konaného 20.4.2012

 

 1. ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Pavla Juříka a Milana Mrázka,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Lubomíra Julinu
 2. ZO schvaluje program 11. zasedání ZO, včetně doplnění
 3. ZO berena vědomí informace starosty
 4. ZO ukládá starostovi zajistit firmu, která provede výběrové řízení na realizaci vodovodu
 5. ZO schvaluje variantu č.6  návrhu znaku a vlajky obce (modrý podklad, krojidlo, růže a kříž)
 6. ZO nesouhlasí s uzavřením dohody o úhradě neinvestičních nákladů na ZŠ a MŠ Velký Ořechov z důvodu rozdílné výše nákladů na žáky v jednotlivých obcích
 7. ZO neschvaluje bezúročnou půjčku na modernizaci velkoplošného panelu
 8.    
  1. schvaluje pořízení územního plánu Dobrkovice v souladu s ust. § 44 písm.a)  Stavebního zákona č.183/2006 Sb.
  2. schvaluje v souladu s ust. § 45 odst.1, že plnou úhradu nákladů spojených s pořízením nového územního plánu bude hradit obec
  3. schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5 ( v souvislosti s ust. §46-§54) Stavebního zákona č.183/2006 Sb. zástupce samosprávy za účelem spolupráce s pořizovatelem v procesu zpracování a projednání územního plánu Dobrkovice Břetislava Šuranského, starostu  
  4. ukládá  starostovi požádat Magistrát města Zlína oddělení územního plánování o pořízení územního plánu
  5. ukládá starostovi provést výzvu k podání nabídky na vypracování ÚP
  6. schvaluje komisi k výběru z nabídek na vypracování ÚP                                    
 9. ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1050/1
 10. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 o přijatý finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 18 160 Kč
 11. ZO schvaluje zpracování LHP 2014-2024 firmou SILVA PROJEKT, s.r.o. Kroměříž,  na základě výběru dodaných nabídek
 12.  ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonem stanovené lhůtě

 

 

                                                                       

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz