Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Usnesení č. 12 z 12. zasedání OZ

Usnesení č. 12/2012 z 12. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 22.6.2012

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Pavla Kašného a Lubomíra   Julinu,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Juříka

2)    ZO schvaluje program 12. zasedání ZO, včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)      ZO schvaluje závěrečný účet obcedle zákona č. 128/2000 Sb. § 43 a zákona č. 420/2004 Sb. § 10 odst. 3, písm. b) a souhlasem s celoročním hospodařením, a bez výhrad.

5)    ZO schvaluje aktualizaci stanov MLZ

6)    ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka ZŠ za rok 2012 ve výši 5000 Kč

7)    ZO pověřuje starostu obce  podepsáním smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na vodovod v předloženém znění

8)    ZO schvaluje návrh stanovených podmínek k pořádání akcí v místním areálu TJ Sokol

9)     

a.     ZO schvaluje podánížádosti stavebními úřadu ve Zlíně na stavební a vodoprávní povolení vodovodu obce Dobrkovice,

b.     ZO určuje výběrovou komisi pro výběr firmy na vyhotovení dokumentace stavebního a vodoprávního povolení ve složení: B. Šuranský,  J. Jurák, L. Julina. Výběr dodavatele proběhne minimálně ze tří nabídek. Termín podání nabídek je do 27.6.2012.

c.      ZO pověřuje následně starostu podepsáním smlouvy o dílo s vybranou firmou

10)   ZO pověřuje starostu a místostarostu v součinnosti s p. Gogelou vypracováním provozního řádu kanalizace a příslušné dokumentace

11)   ZO určuje  odpovědnou osobou při provozování kanalizace p. Gogelu

12)   ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonem stanovené lhůtě

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332446
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz