Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Usnesení č. 14 ze 14. zasedání OZ

Usnesení č. 14/2012 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 7.12.2012

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Milana Mrázka a Pavla Kašného,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Lubomír Julina

2)    ZO schvaluje program 14. zasedání ZO, včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO souhlasí s příspěvkem MS Velký Ořechov ve výši 5000 Kč

5)    ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2011

6)    ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o odpadech

7)    ZO schvaluje nákup biokontejnerů

8)    ZO schvaluje investiční příspěvek MLZ – Projekt „Naučné stezky ve výši 10000 Kč

9)    ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce informačního panelu „Naučné stezky“

10) ZO schvaluje rozpočet na rok 2013 dle závazných ukazatelů

11)  ZO schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do RÚIAN

12) ZO schvaluje provedením opravy  podlahy s sále KD firmu Pavlacký, s.r.o.

13) ZO schvaluje projektovou dokumentaci  „Zásobování vodou obce Dobrkovice“ – II. část

14) ZO ukládá starostovi svolání dalšího zasedání v zákonné lhůtě

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz