Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení č. 20/2013 ze dne 14.3.2014

Usnesení č. 20/2013 ze dne 14.3.2014

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Milana Mrázka a Pavla Kašného,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Lubomíra Julinu

2)    ZO schvaluje program 20. zasedání ZO včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2015-2019

5)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014

6)    ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013

7)    ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2012

8)    ZO schvaluje záměr vykoupení části pozemku – orná půda -  p.č. 953/1 o výměře 342 m2

9)    ZO schvaluje záměrvykoupení pozemků  - orná půda - p.č. 953/6, 953/7, 953/8 pro plánovanou výstavbu RD. Navrhovaná cena 10 Kč/m2.

10)           ZO bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2013

11)           ZO bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva paní Hany Důbravové.

12)           ZO rozhodlo o doplnění náhradního člena zastupitelstva, kterým je pan Jiří Máťa. Odměna bude vyplácena od dne 14.3.2014 dle přílohy č. 1 k usnesení a k zápisu č. 3. zasedání OZ ze dne 28.1.2011.

13)            ZO schvaluje snížení nájmu v obchodě od 1.4.2014 na výši 500 Kč/měsíc za podmínky v dodatku smlouvy o pronájmu

14)           ZO neschvaluje samostatné vytápění obchodu

15)           ZO pověřuje starostu dalším jednáním o výkupu pozemků pro rodinnou výstavbu v lokalitě nad Mrázkovým

16)           ZO neschvaluje navýšení odměn zastupitelům

17)           ZO pověřuje starostu svoláním dalšího zasedání v zákonné lhůtě

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332444
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz