Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení č. 21/2013 ze dne 6.6.2014

Usnesení č. 21/2013 ze dne 6.6.2014

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Pavla Juříka a Lubomíra Julinu, členy návrhové komise Josefa Juráka a Jiřího Máťu

2)    ZO schvaluje program 21. zasedání ZO včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014

5)    ZO schvaluje závěrečný účet obce a dle zákona č. 12/2000 Sb., § 43 a zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 3, písm. b) souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad

6)    ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.

7)    ZO schvaluje zařazení správního území obce Dobrkovice do územní působnosti Integrované strategie území MAS Luhačovské Zálesí na období 2014 - 2020, realizované Luhačovským Zálesím, o.p.s.

8)    ZO schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 686/1 a pozemku p. č. 669

9)    ZO schvaluje koupi části parcely č. 953/1 o výměře 342 m2, za cenu 160 Kč/m2

10)           ZO pověřuje starostu přípravou projektové dokumentace na vodovodní přípojky

11)           ZO pověřuje starostu a místostarostu jednáním o možnostech vykoupení nemovitostí č. p. 19, 21, 27, 41

12)           ZO pověřuje starostu svoláním dalšího zasedání v zákonné lhůtě

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335261
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz