Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Usnesení č. 4 ze 4. zasedání OZ

Usnesení č. 4/2011 ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice konaného 15.4.2011

 

 1. ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Milana Mrázka a Lubomíra Julinu, členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Juříka.
 2. ZO schvaluje program 4. Zasedání ZO
 3. ZO bere na vědomí informace starosty
 4. ZO schvaluje ustanovení zásahové jednotky SDH Dobrkovice
 5. ZO schvaluje neinvestiční náklady na provoz ZŠ a MŠ Velký Ořechov
 6.  ZO ruší usnesení č. 1 ze dne 18.12.1998 o prodeji pozemku firmě Interia, spol. s r. o., Uherský Brod – Těšov, 1. Května 337, 687 34, z důvodu neprovedeného vkladu do katastru nemovitostí
 7.  ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku firmě Interia, spol. s r. o. dle nového geometrického plánu, část parc. č. 54/12 o výměře 233 m2, (ostatní plocha) za dohodnutou cenu 9 060 Kč, která byla uhrazena v roce 1999, nabývá platnost po vyvěšení 15 dnů
 8.  ZO neschvaluje žádost prodeje obecního pozemku parc. č. 55/6 (ostatní plocha) firmě Zafo, s.r.o. z důvodu rozvodu inženýrských sítí
 9. ZO bere na vědomí seznámení s výsledkem auditu za rok 2010
 10. ZO schvaluje investiční záměr “Zásobování pitnou vodou obce Dobrkovice“
 11. ZO bere na vědomí návrh řešení stanoviska kontroly odpadních vod  a roční sledování výsledků rozboru vody v potoku Holomňa pro posouzení samočistící schopnosti – bude zajišťovat vodohospodář p. Gogela společně s p. Jurákem
 12. ZO bere na vědomí změnu smlouvy s TJ Sokol – pronájem sklípku
 13.  ZO pověřuje starostu projednat s vlastníky pozemků odkoupení dle územního plánu obce Dobrkovice za účelem výstavby
 14. ZO ukládá starostovi svolání další schůze v zákonem stanovené lhůtě

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz