Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Usnesení č.5 z 5. zasedání OZ

Usnesení č. 5/2011 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 17.6.2011

 

 1. ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Milana Mrázka a Pavla Kašného, členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Juříka
 2. ZO schvaluje program 5. Zasedání ZO
 3. ZO bere na vědomí informace starosty
 4. ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2010, schválilo celoroční hospodaření obce a to bez výhrad
 5. ZO schvaluje záměr na prodej obecného pozemku parc. č. 687/9 – orná půda panu Noskovi  J. st. Navržená cena je stanovena ve  výši 20 Kč/m2.
 6. ZO bere na vědomí požadavek na opravu opěrné zídky u domu pana Siudy, bude provedeno geometrické zaměření pro vyjasnění vlastnických vztahů
 7. ZO schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady na provoz ZŠ Prakšice
 8. ZO bere na vědomí návrh závěrečného účtu sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 2010
 9. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011:
  1. Přijatá neinvestiční dotace na výdaje vzniklé se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 1407 Kč
  2. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 3400 Kč
 10. ZO ukládá starostovi svolání další schůze v zákonem stanovené lhůtě

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz