Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Usnesení č. 6 ze 6. zasedání OZ

Usnesení č. 6/2011 z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 2.9.2011

 

 1. ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Lubomíra Julinu a Hanu Důbravovou, členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Kašného
 2. ZO schvaluje program 6. Zasedání ZO, včetně doplnění programu
 3. ZO bere na vědomí informace starosty
 4. ZO bere na vědomí informaci starosty o postupu realizace investičního záměru dokumentace vodovodu pro vydání územního rozhodnutí
 5. ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 665/8 -  ostatní plocha. Cena je stanovena  ve  výši 80 Kč/m2.
 6. ZO schvaluje záměr na prodej obecného pozemku parc. č. 1050/3 – trvalý travní porost. Cena je stanovena ve  výši 70 Kč/m2.
 7. ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemků v místní části Ulička, parc. č. 1050/1 – lesní porost, který bude převeden na zahradu
 8. ZO souhlasí s využíváním pozemku nad OÚ pro volné aktivity
 9. ZO schvaluje firmu FAKT, s.r.o. Pozlovice provedením stavební obnovy budovy skladu MTZ obce Dobrkovice
 10. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON DISTRIBUCE, a.s.
 11. ZO nesouhlasí s prodejem pozemku 55/6 firmě Zafo a požaduje uvedení do původního stavu do 30.11.2011, jak bylo ujednáno.
 12. ZO ukládá starostovi svolání další schůze v zákonem stanovené lhůtě

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz