Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Usnesení č.9 z 9. zasedání OZ

 

Usnesení č. 9/2012 z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 27.1.2012

 

 1. ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Milana Mrázka a Lubomíra Julinu, členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Kašného
 2. ZO schvaluje program 9. zasedání ZO
 3. ZO bere na vědomí informace starosty
 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2011:
  1. Přijatý neinvestiční příspěvek ze SZIF na opravu sociálního zařízení v KD ve výši 229 185 Kč
  2. Přesun v rámci položek a paragrafů, které nevyvolávají změnu objemu finančních prostředků
 5. ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2011
 6. ZO pověřuje starostu obce sepsáním žádosti o povolení vypouštění odpadních vod
 7. ZO schvaluje Dodatek č.1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 svoz komunálního odpadu firmám
 8. ZO schvaluje vykoupení části pozemku pod sochou sv. Jana Křtitele
 9. ZO bere na vědomí informaci příkazu České inspekce životního prostředí ze dne 4.1.2012
 10. ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2010
 11. ZO ukládá starostovi svolání další schůze v zákonem stanovené lhůtě

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339716
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz