Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice ze dne 5.2.2008

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 5. 2. 2008 

1.      ZO bere na vědomí informace starostky o činnosti za uplynulé období.

2.      ZO pověřuje starostku podepsáním dodatku smlouvy s firmou Rumpold UHB, s.r.o. na rok 2008.

3.      ZO pověřuje starostku podepsáním dohody o úhradě poměrné části neinvestičních výdajů na školství mezi Statutárním městem Zlín a obcí Dobrkovice na rok 2008.

4.      ZO schvaluje poplatek za pevný domovní odpad 350,- Kč za osobu, 1300,- Kč za PDO firmám, poplatek za psa 100,- Kč, nájem popelnice 110 litrů 120 Kč, 240 litrů 240 Kč, nájem sálu: trachta 250,- Kč, oslava narozenin 500 Kč, svatba 1000,- Kč, ke všem těmto částkám se připočítá spotřebovaná elektřina.

5.      ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2008, do schválení rozpočtu hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu t.j . 1/12 z částky 2480000,- Kč.

6.       ZO schvaluje navržený postup a složení výběrové komise – čtyři členové ZO a tři zástupci občanů Dobrkovic.

7.      ZO pověřuje starostku zjistit, ke kterým autobusům jsou děti z Mateřské školky Velký Ořechov  odvedeny a po dohodě s ředitelkou MŠ Velký Ořechov sepsat smlouvu o odvádění dětí k autobusu.

V Dobrkovicích  6. 2. 2008.

 

-----------------                                                                          ------------------místostarostka                                                                     starostka

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335260
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz