Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

 

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

dne  25.4. 2008

1.      ZO pověřuje starostku  podepsáním Dohody o poměrné části neinvestičních nákladů  do rozpočtu obce Velký Ořechov , které  nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu mezi obcí Velký Ořechov a obcí Dobrkovice. Ve výši 140623 korun

2.      ZO pověřuje starostku  zajistit výsadbu veřejné zeleně ve spolupráci se studenty Středního odborného učiliště Uherský Brod obor Krajinář a podepsáním smlouvy o vyhotovení díla

3.      ZO pověřuje starostku podepsáním smlouvy k užívání práv k softwaru KEO

4.      ZO pověřuje starostku   projednáním  ceny pozemků, které jsou  zastavěny stávající silnicí na ŘSZK

5.      Z0 souhlasí s uvolněním příspěvku na zastřešení vchodu do obchodu a hospody ve výši 35000,- korun za podmínky ,že bude přístřešek stavebním úřadem ve Zlíně  povolen a bude sepsán dodatek smlouvy o nočním klidu

6.      ZO ruší bod 8 z Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice ze dne 15.11.2007 , který se týká uvolnění částky 31000,- korun na pořízení víceúčelového dřevěného hrazení

7.      ZO bere na vědomí informace starostky o činnosti za uplynulé období

 

 

V Dobrkovicích   25.4.2008

   ----------------                                                  ---------------------------

místostarostka                                                    starostka  

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz