Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

 

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

3. 10. 2008

 

1.     ZO schvaluje předložený zápis z minulého zasedání ZO Dobrkovice, zápis schválen bez připomínek

2.     ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Obecního úřadu Dobrkovice, konaného dne 8. 9. a  9. 9. 2008

3.     ZO schvaluje odměny neuvolněných členů ZO v původní výši tj. místostarostka 960,- Kč hrubé mzdy a ostatní členové 490,- Kč hrubé mzdy a schvaluje doplatek odměn uvolněné starostce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

4.     ZO schvaluje úpravu veřejného prostranství na návsi u kaple v roce 2009

5.     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – příjem hotovosti na volby ve výši 20000,- Kč

6.     ZO bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2009

7.     ZO ustanovuje inventarizační komisi k fyzickým inventurám obecního majetku. Inventura proběhne 15. 12. 2008.

8.      ZO bere na vědomí informace starostky za uplynulé období

9.     ZO souhlasí s opravou kanceláří na obecním úřadě

 

 

 

V Dobrkovicích 3. 10. 2008 

 

 

--------------------------                                                       ---------------------------

místostarostka                                                                       starostka

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz