Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19. 12. 2008

Usnesení z 16. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19. 12. 2008 

 

1.     ZO bere na vědomí zápis o provedení inventarizace v obci dne 15. 12. 2008

2.     ZO pověřuje starostku obce podepsáním dodatku ke smlouvě se společností Rumpold s. r. o. pro rok 2009

3.     ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2009 a do schválení rozpočtu na rok 2009 bude hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria tj. 1/12 rozpočtu cca. 300.000,- 

4.     ZO schvaluje výši ročního poplatku za svoz PDO 400,- Kč za každého občana

5.     ZO schvaluje řemeslníky p. Romana a Františka Důbravu jako dodavatele rekonstrukce obecního úřadu

6.     ZO schvaluje ceník palivového dřeva pro rok 2009

7.     ZO pověřuje starostku obce podáním výpovědi Nájemní smlouvy mezi obcí Dobrkovice a TJ Sokol Dobrkovice a uzavřením nové smlouvy, která nebude obsahovat pronájem sklípku a veškerý pronajatý majetek bude detailně specifikován

 

 

 

 

 

V Dobrkovicích 19. 12. 2008.                 

 

 

                               

 

 

---------------                                                              ---------------------místostarostka                                                           starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335262
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz