Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2009 > Usnesení z 18. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14.5.2009

Usnesení z 18. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14.5.2009

1.     ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Územního celku Dobrkovice , IČ : 00568538 za rok 2008

2.     ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 – bez výhrad

3.     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008 a rozpočtové opatření č. 1/2009

4.     ZO souhlasí se zařazením obce Dobrkovice o  území působnosti MAS Luhačovické Zálesí

5.     ZO  souhlasí se Strategií MAS (SPL) pro období 2007 – 2013

6.     ZO zmocňuje starostku obce p. Hanu Důbravovou  k zastupování MAS

7.     ZO souhlasí s rozhodnutím o udělení podpory v rámci PF 02 – 09 podprogramu  na podporu obnovy venkova  , schválená dotace 233000,- korun a o návratné finanční výpomoci ve výši 77000,- Kč , - veřejná zeleň , náves

8.     ZO bere na vědomí zprávu o vypsání výběrového řízení na veřejnou zeleň

9.     ZO souhlasí   s poskytnutím příspěvku pro TJ SOKOL Dobrkovice  v maximální výši 35000,-Kč  za rok 2009

10.  ZO schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků

11.   ZO schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na zřízení pracoviště CZECH POINT

12.  ZO bere na vědomí informace starostky obce  

 

V Dobrkovicích dne 14.5.2009.

 

 

----------------------------------                                                  --------------------------------   místostarostka                                                                      starostka

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337146
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz