Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2010 > Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice - 17.12.2010

Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice - 17.12.2010

 

 1. ZO schvaluje program 2. Zasedání ZO, včetně doplnění programu
 2. ZO schvaluje zapisovatelem pí Gajduškovou a ověřovateli pí Důbravovou a p. Kašného
 3. ZO schvaluje  návrhovou komisi ve složení p. Jurák a p. Julina
 4. ZO bere na vědomí informace starosty
 5. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přestupcích s Magistrátem města Zlína, včetně dodatku smlouvy
 6. ZO určuje zástupcem p. Juráka pro spolupráci s pořizováním územně plánovací dokumentace
 7. ZO schvaluje oprávnění starosty rozhodovat v nutných případech do výše 100 000,- Kč bez svolání ZO za podmínky odsouhlasení společně s místostarostou nebo předsedou finančního výboru
 8. ZO schvaluje Dispoziční oprávnění
 9. ZO schvaluje rozpočet obce Dobrkovice na rok 2011 vypracovaný v příjmové části na položky a ve výdajové na oddíly a paragrafy. Obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 3 484 000,- Kč
 10. ZO ukládá kontrolnímu výboru provést inventarizaci majetku k 31.12.2010
 11. ZO schvaluje finanční příspěvky pro svaz včelařů V. Ořechov ve výši 1500,- Kč a pro myslivce ve výši 5 000,- Kč (podmínkou je odpracování 50 hod. brigádně v obecním lese)
 12. ZO pověřuje p. Juráka k vyřízení budovy skladu za OÚ na zapsání do katastru nemovitostí.
 13. ZO  ukládá  starostovi a místostarostovi projednat a předložit stanovisko vodovodů a kanalizací k možnému napojení a vybudování veřejného vodovodu z obce V. Ořechov do obce Dobrkovice. Termín do příští schůze.
 14. ZO  pověřuje správci budov obce p. Juříka a p. Julinu
 15. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2011
 16. ZO bere na vědomí vyplacení odstupného pí Důbravové dle zákona
 17. ZO  bude brát na vědomí snížení odměn v roce 2011 o 5 %
 18. ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání nejpozději do 15.2.2011

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz