Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14.11.2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14.11.2006

 

1.       Zastupitelstvo obce Dobrkovice volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2  písm. m zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění  pozdějších předpisů do funkce člena kontrollního výboru p. Ivo Valoucha.

 

2.       ZO Dobrkovice bere na vědomí informace starostky o činnosti za uplynulé období.

 

3.       ZO Dobrkovice  schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva beze změn proti bývalému zastupitelstvu takto:  místostarosta – 960 Kč, ostatní členové 490 Kč měsíčně.

 

4.       ZO Dobrkovice  schvaluje pronájem nebytových prostor místního obchodu a pohostinství p. Poláškovi a pověřuje starostku obce k projednání a podpisu nájemní smlouvy.

 

5.       ZO Dobrkovice  schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Obecního úřadu sl. Romaně Miklové, včetně nutných stavebních úprav.  

 

6.       ZO Dobrkovice  uděluje souhlas starostce obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dobrkovice a statutárním městem Zlín na úseku přestupkového zákona a  souhlasí  s podpisem této smlouvy.

 

7.       ZO Dobrkovice ustanovuje inventarizační komisi k fyzickým inventurám obecního majetku ve složení: ing. Irma Valová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Hana Důbravová.

 

8.       ZO Dobrkovice  bere na vědomí  informace bývalého starosty p. Juráka o rozpracovaných aktivitách bývalého zastupitelstva.

 

9.       ZO Dobrkovice  ukládá starostce obce bezodkladně prověřit možnosti likvidace  polorozpadlého domu č. p. 63 z hlediska platných zákonů a směrnic stavebního úřadu. Informace předá zastupitelstvu ihned. 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz