Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice  

 

1.       ZO schvaluje jako dodavatele realizace dětského hřiště firmu Štěpančík Pavel, EKOTIP ,,zahrada v pohodě“ Částkov č. p. 111, který dodává hrací prvky firmy Hras – zařízení hřišť s. r. o. a pověřuje starostku obce podpisem dodavatelské smlouvy s termínem realizace do 28. 6. 2007. 

 

2.       ZO ruší bod č. 4 z usnesení zasedání ZO č. 4 z 5. 2. 2007 – nákup hasičského auta od firmy EMG Fryšták. 

 

3.       ZO pověřuje starostku obce získáním nových nabídek hasičského auta ve spolupráci s vedením SDH Dobrkovice.

 

4.       ZO schvaluje prodej části pozemků na parcele č. 28/1, 952/4 ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 543 m2 a na parcele 28/2 trvalý travní porost o výměře 385 m2, které jsou ve vlastnictví a v k. ú. obce Dobrkovice, podle geometrického plánu č. 133 – 383/2006, p. Jaroslavu Mikuláškovi bytem Dobrkovice č.p. 37 za cenu 10,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem (znalecký odhad, geometrický plán, poplatky na katastrálním úřadě) a pověřuje starostku sepsáním kupní smlouvy. 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobrkovice usnesení odhlasovalo jednohlasně.

 

 

V Dobrkovicích dne 14. 5. 2007 

 

 

 

 ----------------------------------------                                                 -----------------------------------        

          místostarostka                                                                                    starostka

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz