Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19.9.2007

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19.9.2007

 

1.       ZO bere na vědomí informace starostky o činnosti od minulého zasedání.

2.       ZO schvaluje 1. Rozpočtové opatření o navýšení pořizovací ceny hasičského auta na částku 300295,- korun.

3.       ZO schvaluje připojení obce Dobrkovice ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci.

4.       ZO schvaluje začlenění obce Dobrkovice do sdružení Luhačoviského Zálesí o.p.s. a podepsáním  rámcové partnerské smlouvy pověřuje starostku obce.

5.       ZO projednalo přípravu rozpočtu na rok 2008.

6.       ZO ukládá starostce uspořádat sbírku k získání finančních prostředků na opravu kříže u čp. 27.

Zastupitelstvo obce Dobrkovice usnesení odhlasovalo 5-ti hlasy.

V Dobrkovicích dne 19.9.2007.

 

-------------------------                                                                     -----------------------------

místostarostka                                                                                    starostka

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335262
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz