Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice ze dne 15.11. 2007

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice ze dne 15.11. 2007

 

1.      ZO bere  na vědomí  informace starostky o činnosti za uplynulé období  od  19. 9. 2007.

2.      ZO  schvaluje vstup obce Dobrkovice do Sdružení místních samospráv ČR o.s.

3.      ZO souhlasí se vstupem na obecní pozemek a s provedením zemních sond, případně vyzvednutím ostatků německých válečných obětí  firmou  Lubomír  Ptáček  Ústí nad  Labem.

4.      ZO  pověřuje starostku obce projednáním a upřesněním podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí  Dobrkovice a JMP Net, s. r. o. Brno, zvláště v bodě 6  - jednorázová úhrada.

5.      ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku a smlouvu o výpůjčce mezi Mikroregionem Luhačovické Zálesí a obcí Dobrkovice.

6.      ZO  ustanovuje dvě samostatné inventarizační komise k inventarizaci obecního majetku, inventarizace proběhne 18. 12. 2007.

7.      ZO  pověřuje starostku a předsedkyni  finanční  komise přípravou návrhu rozpočtu na rok 2008 a doručením  tohoto návrhu členům  ZO před termínem příštího zasedání.

8.      ZO  schvaluje  uvolnění částky 31000,- Kč z rozpočtu roku 2007 na pořízení  víceúčelového dřevěného hrazení.

 

V Dobrkovicích  15. 11. 2007

 

 

--------------------------------                                                           --------------------------

    místostarostka                                                                       starostka

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz