Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Usnesení ze 3. zasedání OZ

Usnesení ze 3. zasedání OZ, konaného 28.1.2011

 

 1. ZO schvaluje program 3. zasedání ZO, včetně doplnění programu
 2. ZO schvaluje zapisovatelem pí Gajduškovou a ověřovateli p. Julinu  a p. Mrázka
 3. ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jurák a p. Juřík
 4. ZO bere na vědomí informace starosty, schvaluje odměny zastupitelů k 1.1.2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010
 6. ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2010
 7. ZO schvaluje umístění malého zdroje znečištění v obci – firma Vatrans, s.r.o.
 8. ZO pověřuje pana Juráka projednáním  s vlastníky pozemku před KD, parc. č. 1220 možnost vykoupení, vyvarovat se v budoucnu komplikací při investičních záměrech
 9. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 – Poplatek ze psů
 10. ZO určuje  odpovědné osoby pro komunikaci v oblasti krizového řízení – p. Šuranský, p. Jurák
 11. ZO schvaluje záměr na prodej obecních pozemků par.č. 950/27 a par.č. 950/28. Navržená cena dle znaleckého posudku – určí komise ve složení starosta, místostarosta a předsedové finančního a kontrolního výboru
 12. ZO  upravuje dodatkem ke smlouvě nájem obchodu ve výši 800 Kč/měsíc a nájem hospody ve výši 1 300 Kč/měsíc.
 13. ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání v zákonném termínu
 14. ZO pověřuje p. Juráka společně s p. Gogelou – vodohospodářem  vypracováním stanoviska k vypouštění odpadních vod
 15. ZO určilo komisi pro výběr nabídek na zpracování projektové dokumentace na vodovod – p. Šuranský, p. Jurák, p. Julina, p. Juřík
 16. ZO souhlasí s prodejem hasičského auta DA ROBUR

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337154
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz