Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Zápis z 12. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice konaného dne 22. 2. 2008

Zápis z 12. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice konaného dne 22. 2. 2008

Začátek zasedání v 17. 00 hod.

 

Přítomni členové ZO:  Důbravová Hana, Důbravová Marcela,Gajdůšková Martina

                                               Fojtách Petr, Valouch Ivo, Siuda Jaromír, Valová Irma.

 

Hosté:  Josef Jurák, Pavel Kašný, Miroslav Suchánek , Břetislav Šuranský , Josef Nosek ml.

 

Zapisovatel:     Valová Irma

 

Navrhovatel:    p. Siuda, p. Fojtách

 

Ověřovatel:     p.Gajdůšková, p.M. Důbravová

 

Program :        1.Zahájení

                        2. Informace starostky o novém nájemci obchodu a pohostinství

                        v obci Dobrkovice

                        3. Smlouva o poskytování služby odvádění dětí MŠ,mezi obcí

                        Dobrkovice a Mateřskou školou Velký Ořechov

                        4. Diskuse

                        5. Usnesení

                        6. Závěr

 

Starostka navrhla zařazení bodu do programu: O výši poplatku za zápis věcného břemene ve prospěch JMP Net,s.r.o.,do katastru nemovitostí, Smlouva o zřízení věcného břemene.

Návrh o zařazení bodu schválen jednohlasně.

Návrh o programu a jeho znění - schválen jednohlasně.

 

2. Informace starostky o novém nájemci obchodu a pohostinství v obci Dobrkovice

 

Rozhodnutí starostky spolu s výběrovou a  poradní komisí vyhráli manželé Pálkovi z Velkého Ořechova. Byli vybráni na základě toho, že se bude jednat o „rodinný podnik“.

Pan Zdeněk Pálka si zajistil i vyjádření hygieničky Paní Maňasové, která pana Pálku seznámila s nutností pořídit umyvadlo do obchodu k nářezáku i umyvadlo do pohostinství v místnosti určené pro přípravu kávy a umístit výlevku do úklidové místnosti. Tento požadavek byl uvednen v zápisu již v roce 2003. Nainstalování požadovaných částí je již objednané.

 

J.Siuda - jaká bude otvírací doba?

J.Jurák - co jste jim nabídli za smlouvu?

Starostka - otvírací dobu chce pan Pálka přizpůsobit požadavkům občanů, čas ukáže jaké budou požadavky. Smlouva bude sepsána stejně jako s předcházejícími nájemci. Nevidím důvod něco upravovat, smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou je standardní.

 

 

3. Smlouva o poskytování služby odvádění dětí MŠ, mezi obcí Dobrkovice a Mateřskou školkou Velký Ořechov

 

starostka -  dohodla schůzku s paní ředitelkou Alenou Maňáskovou a získala informace, že děti, které jsou ve školce na plný úvazek mají doprovod k autobusu, který odjíždí ze Zlína ve 14.25 hod. zajištěný.  Smluvní cena činí 20 korun za jeden doprovod . Velmi důležité je, aby děti které jsou odváděny k autobusu měl v autobuse kdo převzít a pohlídat.

 

4.Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Dobrkovice a JMP Net , s.r.o , - výše poplatku

 

Starostka navrhla hlasovat o výši poplatku za zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net s.r.o., které prochází přes obecní sad a JM Plynárenská tam bude provádět kontroly, úpravy, opravy apod. Navrhovaná cena je 250,- kč/1bm věcného břemene /JMP nabízí 50kč/1bm/.

Hlasování 7 pro, 0 proti.

 

 

5. Diskuse

 

starostka - ráda bych rozebrala,jak postupovat dál s kadeřnictvím, reaguji, na paní Romanu Miklovou, která nás na minulém zasedání zastupitelstva seznámila s tím, že vlastní peníze do   kadeřnictví vkládat nebude i kdyby měla v Dobrkovicích se stříháním skončit úplně.  Informovala jsem se v okolních obcích  které mají kadeřnictví, jaké tam mají podmínky a co nabídly případným zájemcům o provozování kadeřnictví na obecních úřadech. V okolních obcích dostaly kadeřnice nebytové prostory, které si samy vybavily, zajistily si na své náklady vymalování i položení podlahové krytiny. Každý obecní úřad dal podmínky jiné, ale plné vybavení neměl žádný obecní úřad, kde jsem se informovala. Obecní úřady vybírají dohodnutý nájem. Zastupitelstvo obce Dobrkovice na svém 2. zasedání 14.11.2006 schválilo pronájem nebytových prostor v objektu Obecního úřadu sl. Romaně Miklové včetně nutných stavebních úprav .

J.Siuda - všude jako nebyt. prostory dávají holé zdi, někde i bez omítek.

P.Fojtách - R.Miklová chtěla jen set od firmy ve slevě asi za 17 tis.

I.Valouch - pomoc ano, ale podnikání si musí každý rozjet sám, mohl by to chtít každý.

starostka – se slečnou Romanou Miklovou  se sejdu a  budu ji informovat o tom  co jsem zjistila. Budeme hledat řešení. Mojí chybou je, že jsem nesepsala a nedohodla  podmínky předem. Je potřeba se poučit a tohoto se vyvarovat. Další možností je, že vyhlásíme záměr na pronájem nebytových prostor a budeme hledat nájemce provozování kadeřnictví v Dobrkovicích  přes inzerát.

 

J.Jurák - chci vysvětlení slov o objednávce mantinelů od p.Důbravové, co stály v minulém zápise, objednávku jsem dostal před Vánoci.

starostka - čekala jsem návrh a cenovou nabídku i od Vás. Z minulosti víte, jak a co je potřeba udělat.

p. M. Důbravová - na schůzi, kdy se hrazení probíralo jsi sám navrhoval, jak by to mělo vypadat, všechno i rozměrově, chtěl jsi po p. Haně Důbravové pouze objednávku, o nějakém nákresu jsme vůbec nemluvili.

P.Kašný - musíme mít konkrétně řečené a psané, co chcete.

J.Jurák - řekla jsi, že si zjistíš jaké to má být.

Starostka .- já jsem si zjišťovala, jestli to na té ploše může být, když to není plocha určená ke sportu.  

B.Šuranský - myslím, že univerzální mantinely se dají různě kombinovat na různých místech, není co řešit.

P.Fojtách - ty ses s tím neztotožnila /mysl.starostka /, neřešila jsi projekt a pozdě jsi dodala objednávku, nedělo se nic od usnesení z 15.11.2007 platí - projekt by být ani nemusel.

P.Kašný - nevím, proč je problém, dát to na papír.

starostka - oslovíme někoho, kdo nám to nakreslí.

 

starostka - dále, bude potřeba někoho najít na sezonní práce pro obec, co se týkají lesa, ošetřování chodníků apod.

starostka - k budoucímu cvičišti- p.Helísek si zatím zjišťuje podmínky.

P.Fojtách - složitější než postavit dům, je zřízení cvičiště.

Starostka - zítra v 17.00 hod. schůzka ohledně EU dotací na hřiště a další

        - při letní uzávěře cesty Pašovice - V.Ořechov požadujeme také opravit cestu od rozcestí  směrem do Dobrkovic       

        - snížit rychlost od Pašovic u  rozcestí do Dobrkovic ze zákona nelze

        - některé autobusy by měly v budoucnu stavět na zastávce MHD u Tržnice ve Zlíně

P.Fojtách - domek p. Aloise Zábojníka, kdy byl prodán a byl i nabídnut novému zastupitelstvu?

Starostka - ne, byl prodán v real. kanc. Zvonek

        - návrh na využití zel.ploch a jejich úpravu je v řešení

        - obrubníky na Suchově - oprava na teplejší měsíce

        - požadavek  firmy VATRANS na rozšíření osvětlení k jejich firmě

P.Fojtách - jak dál se bude s tím požadavkem nakládat?

Starostka – nechám zpracovat cenovou nabídku a seznámím s ní zastupitelstvo. 

J.Siuda - na Suchově je stále mrtvý bod, světlo tam už mělo být.

P.Fojtách - Suchov jsme řešili už před rokem.

Starostka - vázne to na zabudování nového betonového elektrického sloupu, který bude stát u Gajdošíkového, řekli jsme, že tento sloup využijeme a světlo na něho nainstalujeme.

 

 

6.  Usnesení

 

 

7. Závěr

 

Starostka všem poděkovala za  účast a zasedání ukončila.

 

Konec zasedání 20. 05 hod.

 

Zapsala:           I.Valová

Ověřili:              M.Gajdůšková, M.Důbravová

 

                                   

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332441
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz