Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 15.10.2009

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne  15.10.2009

 

Přítomní členové : Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Miroslava Juříková

 

Omluveni : Petr Fojtách, Jaromír Siuda, Ing. Irma Valová

 

Program :  1. Zahájení

                     2. Vítěz výběrového řízení na dodání CzechPOINT

                     3. Diskuse

                     4. Usnesení

                     5. Závěr

 

1.     Zahájení

Starostka přivítala přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomná nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení :17.15 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Miroslavu Juříkovou , navrhovatele p.  Martinu Gajdůškovou , p. Marcelu Důbravovou, ověřovatele , p. Miroslavu Juříkovou, p. Martinu Gajdůškovou

2.     Vítěz výběrového řízení na dodání CzechPOINT

Dne 1.9.2009 v 19. 00 hod proběhlo na obecním úřadě v Dobrkovicích výběrové řízení na dodavatele CzechPOINTU pro Obecní úřad Dobrkovice. Z tohoto řízení byl vyhotoven protokol č. VZ 1/9/2009.

V rámci výběrového řízení se ozvaly firmy, GALILEO corporation s.r.o. , Chomutov, TENO PLUS , s.r.o. Zlín- Malenovice, AUTOCONT CZ a.s. Zlín, VDI META Ostrava.

Výběrová komise posoudila jednotlivé návrhy firem a na závěr svého jednání vybrala firmu : TENO PLUS s.r.o. Zlín Malenovice.

Výběrová  komise doporučuje zastupitelstvu schválit vybranou firmu  na dodání CzechPOINTU.

 

Hlasování : jednohlasně 4 pro

 

3.      Diskuse

4.     Usnesení – na samostatném listě

5.     Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným za účast

 

 

Zapsala : Miroslava Juříková

Ověřily :  Miroslava Juříková, Martina Gajdůšková

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz