Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 29. 1. 2010

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 29. 1. 2010

 

Přítomní členové:  Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Miroslava Juříková,  ing. Irma Valová (příchod 17.30 hod)

Omluveni:  Jaromír Siuda

Program: 

1.     Zahájení

2.     Poskytnutí  finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti

3.     Schválení  rozpočtu na rok 2010

4.     Rozpočtové opatření č. 3

5.     Informace starostky

6.     Diskuse

7.     Usnesení

8.     Závěr

 

  

1.     Zahájení

Starostka přivítala všechny přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO obce je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání  ZO.

Čas zahájení: 17.15 hod.

Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Marcelu Důbravovou, navrhovatele  ing. Irmu Valovou a p. Marcelu Důbravovou, ověřovatele: p. Martinu Gajdůškovou a p. Mirku Juříkovou.

Hlasování: jednohlasně 4 pro

 

2.     Poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou

Příspěvek je ve výši 70,- Kč na jednoho obyvatele, obec Dobrkovice v roce 2010 zaplatí 19320,- Kč.

Hlasování:  jednohlasně 4 pro

3.     Schválení rozpočtu na rok 2010

Příjmová i výdajová stránka rozpočtu je vyrovnaná v částce 3.335.000,- Kč. Prioritou v roce 2010 bude vypracování  projektové dokumentace vodovodu na území obce Dobrkovice,  oprava WC a chodby v kulturním domě, pasport místních komunikací,  oslava 650 let první zmínky o naší obci, oprava střechy na zvonici, znak a prapor naší obce.

Příspěvky zájmovým organizacím – Včelaři, Myslivecké sdružení, TJ Sokol budou přiděleny na základě provedených brigádnických hodin. TJ Sokol Dobrkovice podal žádost na příspěvek ve výši 28380,- Kč. ZO projednalo a schválilo částku ve výši 15000,- Kč. 

Schválený rozpočet na rok 2010 je k nahlédnutí na Obecním úřadě Dobrkovice.

Hlasování:  jednohlasně 5 pro

 

4.     Oprava kulturního domu 

 

Předpokládané náklady na opravu WC a chodby by měly být v částce cca. 330.000,- Kč. Byla podána žádost na dotace u MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. Vyjádření o přidělení dotace bude známo v nejbližších týdnech. 

 

5.     Rozpočtové opatření č. 3

-          Neinvestiční příspěvek na opravu zeleně

-          Úprava o daň z příjmů za obec

-          Úprava položek plnění rozpočtu 

Hlasování: jednohlasně 5 pro 

 

6.     Informace starostky 

-          Poplatky za PDO je 400,- Kč za osobu

-          Poplatek za psa 100,- Kč

-          Dovoz tvrdého metrového dřeva k domu činí 650,- Kč

-          Dovoz měkkého metrového dřeva k domu činí 450,- Kč

-          Zpracování vrchů tvrdého dřeva do 10 cm činí 10,- Kč

-          Zpracování vrchů tvrdého dřeva nad 10 cm činí 50,- Kč

-          Borové, smrkové dřevo dle domluvy

-          Surové kmeny, habr, dub činí 750,- Kč za m3

-          Prořezávka a probírka dle domluvy

-          Cena dřeva pro firmy a cizí občany činí 1000,- Kč za m3

Hlasování: jednohlasně 5 pro

 

-          Poděkování občanům  za úklid chodníků

-          Firma ZAFO ani p. Šidlík nemají zájem o odkoupení obecních pozemků, které jsme řešili v minulých zasedáních

-          Firma ZAFO uvede pozemek pod firmou do původního stavu do konce března. Tento termín jsme telefonicky dohodli s p. Zapletalem.

-          Projednání pojištění obecního majetku s novou pojišťovnou je zatím v řízení

-          V r. 2010 nevyšel dotační titul na projektovou dokumentaci vodovodu, pokusíme se oslovit Moravskou vodárenskou společnost

-          Byla provedena oprava elektroměrové skříně v kulturním domě, která činí cca 63000,- Kč

-          Stromy u čp. 35 nejsou na obecním pozemku, s majiteli je domluveno jejich skácení

-          Odvoz dřeva z části Březí vyšetřuje Police ČR

-          Stav k účtu 20.1. 2010 je 1.258.093,54 Kč

-          Žádost o schválení znaku a praporu obce byla odeslána do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyjádření o schválení obecních symbolů bychom měli znát do konce května 2010

-          Oslava 650 let zmínky o naší obci je naplánovaná na 31.7. 2010, k organizaci budou přizváni hasiči , TJ Sokol a přivítáme také pomoc našich občanů, 1. schůzka k organizaci této oslavy proběhne 18. 2. 2010, přivítáme jakýkoliv námět od občanů.  Zatím je zajištěna dechová hudba Ořechovjané. V pátek 30.7.2010 není možné pořádat  jakoukoliv akci z důvodu přípravy sportovního areálu, v případě nepříznivého počasí proběhne oslava na kulturním domě.

 

 

7.     Usnesení

Zápis na samostatném listu 

 

8.     Závěr   

Starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

Zapsala: Důbravová Marcela

Ověřily: Gajdůšková Martina

               Juříková Miroslava

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz