Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

dne 14. 5. 2007

 

 

Přítomní členové ZO: Důbravová Hana, Důbravová Marcela, Valouch Ivo, Siuda Jaromír, Fojtách Petr, Gajdůšková Martina, ing. Valová Irma

 

Hosté: Šůstek Michal, Důbrava Martin, Gajdůšek Petr, Valouch Josef, Semelová Tereza 

 

Program: 1. Zahájení

                2. Realizace dětského hřiště

                3. Pořízení hasičského auta

                4. Prodej obecního pozemku p. Mikuláškovi č.p. 37

                5. Diskuse

                6. Závěr 

 

 

1. Zahájení

 

Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, přítomna je nadpoloviční většina členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání je p. Gajdůšková  Martina, navrhovatelem usnesení p. Fojtách Petr a Valouch Ivo a ověřovatelem p. Siuda Jaromír a Valouch Ivo.

Program byl schválen jednohlasně.

 

2. Realizace dětského hřiště

 

Dodány byly dva návrhy: 1. pan Štěpančík Částkov

                                        2. firma Grana – p. Matěja 

Obě firmy nabízí dřevěné hrací prvky, nabídka od firmy Štěpančík byla na částku 220000,- Kč, nabídka od firmy Grana činila 280000,- Kč.  

 

Diskuse:

 

p. Fojtách – nabídka od p. Štěpančíka je neúplná bez cen za dopravu, terénní úpravy atd.

starostka – po telefonické domluvě s p. Štěpančíkem ověřila, že cena zahrnuje i dopravu, v rozpočtu není zahrnuta cena za případné terénní modelace, mobiliář a vegetační úpravy, tato informace už byla součástí cenové nabídky, k pořízení dvou laviček a odpadkového koše navýší cenu nabídky asi o 10000,- Kč.

ing. Valová – hrací prvky je možno nakoupit i v řetězci Makro za výhodnější cenu

starostka – tyto prvky jsou určeny do zahrad rodinných domků a nejsou vhodné k většímu zatěžování

p. Důbravová – mělo by se promluvit s p. Řihákovou o přemístění skládky hnoje od dětského hřiště na jiné místo

starostka – pokusím se s p. Řihákovou domluvit

 

ZO jednohlasně odsouhlasilo zadání realizace dětského hřiště p. Štěpančíkovi z Částkova 

 

3. Pořízení hasičského auta

 

Starostka zrekapitulovala jednání s firmou EMG s.r.o. Zlín, provozovna Dobrkovice. Původní cena byla stanovena na 300000,- Kč, v kupní smlouvě požaduje firma EMG 300000,- Kč plus DPH a to je cca 60000,- Kč. Tato částka spolu s dalšími náklady na přestavbu vozu by byla velkým zatížením rozpočtu obce. 

 

Diskuse:

 

p. Fojtách navrhuje ukončit jednání s firmou EMG – navrhuje, aby členové SDH přišli s konkrétním návrhem, hledali v databázi bazarů, dovozců aut atd.

p. Šůstek – není nutná tak vysoká investice, našim požadavkům vyhoví i starší vůz za menší cenu, Ford transit se nám jeví jako nejspolehlivější a cenově nejdostupnější.

starostka -  do měsíce se budeme informovat o jednotlivých nabídkách 

 

ZO ruší bod č. 4 z usnesení č. 4 z 5. 2. 2007 – pořízení hasičského auta od firmy EMG s.r.o. Zlín, provozovna Dobrkovice a to jednohlasně 

 

4. Prodej pozemku p. Mikuláškovi  

 

Starostka zrekapitulovala ceny pozemků a důvod prodeje p. Mikuláškovi za cenu 10,- Kč za m2 plus náklady. 

Informace byly podány na minulém zasedání ZO dne 18. 4. 2007 a byl vyvěšen záměr obce o prodeji těchto pozemků po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce a na webových stránkách.

 

ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemků p. Mikuláškovi 

 

5.       Diskuse

 

Starostka – smuteční skříňka i nová úřední deska byla zadána k výrobě p. Petru Juříkovi Prakšice,  p. Řezníček z Vel. Ořechova provede terénní úpravu pozemku na místě starého obchodu a hospody.

 

6.       Závěr

 

Starostka poděkovala přítomným za účast. 

 

Zapsala: Gajdůšková Martina

Ověřili: Siuda Jaromír

              Valouch Ivo

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332454
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz